Het Bewonersplatform Stratum bestaat uit een vijftal leden, afkomstig uit verschillende Stratumse wijken. Wij zitten er niet als vertegenwoordiger van een politieke stroming.

Wij willen vooral een stimulans zijn voor burgers om eigen ideeën naar voren te brengen. We willen die ideeën verder ontwikkelen, samen met gemeente en andere betrokkenen. Dus geen formele koude inspraak, als de koers al gelopen is, maar vroegtijdig overleg, waar inbreng echt zin heeft.

Het platform gedraagt zich bij voorkeur niet als een actiegroep op de barricade, maar werkt in het vertrouwen dat samenwerking tot een groter draagvlak en betere resultaten leiden.